Poppo, patriarcha Aquileiensis (1019-1042)

1027_KA

Regest

Presuda dvorskog suda, kojemu je predsjedao Konrad II i njegov sin Henrik u Veroni, prema kojoj se vojvoda Koruške, Adalpero, odriče potraživanja svih daća i usluga (fodrum, angaria, servitium publicum) od podanika Akvilejske crkve. Prema službenom dekretu dvorskoga suda, Akvilejska crkva, koju su ovdje predstavljali patrijarh Popon i advokat Walpert, slobodna je od svih daća i usluga dužnih vojvodama Koruške.

Datum
19. svibnja 1027.
Mjesto

1039_HET

Regest

Henrik III., Kralj Rimljana, potvrđuje donacije svojih prethodnika tršćanskoj biskupiji, kao i sve imunitete i privilegije koje ta Crkva uživa, te donira Umag i "Fontanu Georgicu" u Istri rečenoj biskupiji i njenom biskupu Adalgeru.

Datum
30. prosinca 1039.
Mjesto