1061_MI

Datum
17. kolovoza 1061.
Mjesto
Regest

Megingaud, pulski biskup, donira posjed samostanu Sv. Mihaela u Puli.

Izvornik
Biblioteca Marciana, Venezia, Cod. Lat. cl. XIV, n. 101 (=2804): Iustus Fontanini (ed.), Autographa membranea Aquileiensia, fol. 304.
Izdanje
Lujo Margetić, "Pet puljskih isprava iz X. i XI. stoljeća," u Rijeka, Vinodol, Istra: Studije (Rijeka 1990), str. 145-47.
Transkripcija

In Dei nomine. Regnante domno Inrico anno V die mensis Augusti XVII indictione XIIII, actum intra monasterium ven. Sancti Michaelis. Cum secularia facta prudencium studiis sunt memorie tradita multo decencius extimatur ut opera pietatis, maxime que in Ecclesia Dei fiunt locorum vel terrarum, commendentur. Quapropter nos quidem Megingaudus Dei gracia Polensis episcopus recolentes hoc quod Ecclesie Sancti Clementis doni causa donamus pro amore Dei et sanctorum in eorum patrocinia ibidem colocavimus et cum iudicavimus hoc scripture firmitate roborare, idcirco nos quidem predictus Megingaudus episcopus tradimus et consignamus tibi Ivencio abbati Sancti Michaelis cuncteque caterve monachorum sub tua cura degencium vestrisque successoribus item terram intra terras nostre Ecclesie sitam in loco qui dicitur Badavo, quam olim Grimaldus frater Iohannis episcopi ad pensione tenuit, secundum quod eam in die consecrationis prefate ecclesie Sancti Clementis donavimus cespitem eiusdem agri super altare ferentes ut hab ac die in antea liberam et perpetuam potestatem abeatis tenendi uttendi, nostra et omnium successorum nostrorum contradictione remota quia dignum est, ut nostri successores hoc inviolabiliter observent,  quod a nobis pietatis rectum factum tam nostre anime quam illorum credit profuturum unde promittentes promittimus et obligamus nos nostrosque successores contra hanc nostre donacionis et obligationis cartam nullo unquam tempore esse venturus; quod si a nobis vel ab aliquo nostrorum successorum per aliquem ingenium fuerit attentatum, tunc poene nomine emendetur supradicte congregacioni pondus auri librarum decem et post soluta pena hec nostra ordinacio maneat in sua firmitate.
Testes fuerunt Candianus Petenensis episcopus. 
Ego Megingaudius episcopus manu mea scripsi. 
Ego Hademarus Dei gratia 
Odolricus marchius Istriensis (SC) Signum manus prefatum marchius qui scribere nesciens signum crucis fecit. 
Perent[inus] episcopus scripsi manu proprio pro amo[re].1
(SC) Signum Vitalis testis Andreas.
(SC) testis Petrus qui vocatur Matheus, iudicibus Sancti Michaelis in perpetuum.
(SC) Signum manus Bertaldus Basiliacus.
(SC) Urso filio eiusdem Bertaldi testis cumfirmavi et subscripsi.
(SC) Signum manus Peneonis.
(SC) Criscencius testis.
(SC) Signum manus Grimaldus Torigide testis 
(SC) Signum manus Uvarda rogatis testes.
Et ego P[etru]s tabelius a predicto Megingaudo episcopo rogatus hec carta[m] donacionis scripsi et complevi.

1) Ad "Ego Hademarus Dei gratia" spectata. 

Prijevod

U ime Boga.
Za vladanja gospodara Henrika godine V. dana u mjesecu kolovozu 27. indikcije 14. Učinjeno unutar samostana Sv. Mihaela.
Kako se svjetovne činjenice naporima opreznih ljudi čuvaju za sjećanje, još je mnogo prikladnije da se milosrdna djela, osobito ona koja se čine u prilog Božje Crkve u mjestima ili zemljama povjere sjećanju.
Zbog toga mi, Megingaud, po Božjoj milosti pulski biskup, ponovno razmišljajući o tome da smo ono što dajemo kao dar Crkvi Sv. Klementa, u znak ljubavi prema Bogu i svecima tamo pod njihovu vlast smjestili i odlučili snagom ove isprave potvrditi. Zato mi, naprijed rečeni Megingaud biskup, predajemo i uručujemo tebi, Juvenciju, opatu Sv. Mihaela i cjelokupnom zboru redovnika što se nalazi pod tvojom brigom i vašim nasljednicima i to jednu zemlju unutar zemalja naše Crkve, što se nalazi na mjestu zvanom Badanj – što ju je nekoć Grimald, brat Ivana biskupa, držao uz zakupninu – u skladu s onim što smo na dan posvećenja rečene Crkve Sv. Klementa darovali, postavivši grudu s toga polja na oltar tako da od ovoga dana unaprijed imate slobodu i trajnu ovlast držati i upotrebljavati bez ikakvog našeg suprotstavljanja ili suprotstavljanja naših nasljednika, (i to) jer je dostojno da naši nasljednici održavaju bez smetnje ono što smo iz pobožnosti ispravno učinili za naše i njihove duše, i zato obećavajući obećajemo i obavezujemo nas i naše nasljednike da nećemo protiv ovog darovanja i ove obvezujuće isprave nikada postupati, jer ako bi (protiv nje) mi ili neki od naših nasljednika na bilo koji način nešto pokušali, tada neka se plati u ime kazne gore rečenom skupu zlata u težini od deset libara, a nakon plaćene kazne neka ova naša uredba ostane u svojoj snazi.
Svjedoci su bili: 
Kandijan, biskup pićanski
Ja, Megingaud biskup, pisao svojom rukom.
Ja, Hademar, Božjom milošću biskup porečki, iz sklonosti pisao svojom rukom.
Ulrik, markgrof Istre (SC) znak rukom rečena markgrofa koji je, jer ne zna pisati, učinio znak križa.
(SC) Znak Vitalija svjedoka; svjedok Andrija, (SC) svjedok Petar koji se naziva Matija, sucima Sv. Mihaela za stalno.
(SC) Znak ruke Bertalda Basilijaka; (SC) Urso sin istoga Bertalda, svjedok potvrdio sam i potpisao.
(SC) Znak ruke Peneona; (SC) Krescencije svjedok.
(SC) Znak ruke Grimalda Toridige, svjedok; znak ruke Varde, pred zamoljenim svjedocima.
I ja, Petar pisar, zamoljen od gore rečenog biskupa Megingauda ovu ispravu darovanja pisao sam i dovršio.

[prijevod prema Lujo Margetić  "Pet puljskih isprava iz X. i XI. stoljeća," u Rijeka, Vinodol, Istra: Studije (Rijeka 1990), str. 148]

Opaske urednika

Ovo je prvi dokumentirani spomen istarskoga markgrofa.

Kako citirati
Prvo citiranje: Josip Banić (ur.), Fontes Istrie Medievalis, Vol. 2: A 804 ab 1077, dok. 1061_MI, fontesistrie.eu/1061_MI (zadnji pristup: datum).
Naredna citiranja: FIM, 2: dok. 1061_MI.