Separati

Dobrodošli na odjeljak Separati stranice Fontes Istrie medievalis!

Ovdje možete pronaći različite povijesne izvore od osobite važnosti za istarski srednji vijek dostupne za direktno preuzimanje, bez obzira što su isti također indeksirani u bazi podataka FIM.

Radi se ili o objavama dokumenata koje su izdane putem projekta FIM, ili o edicijama koje su objavili drugi izdavači koji su bili toliko ljubazni da svoje publikacije ponude u digitalnom obliku bazi podataka FIM kako bi ih korisnici mogli preuzeti i konzultirati potpuno besplatno.

Kolana od statuti / Collana degli statuti

Kolana od statuti je serija pokrenuta 2007. godine kroz kolaboraciju Državnog arhiva u Pazinu i Istarske županije – Regione istriana s ciljem (re)publikacija svih postojećih srednjovjekovnih statuta istarskih zajednica u oglednim kritičkim izdanjima zajedno s prijevodima statuta na suvremeni hrvatski jezik. Sve publikacije sadrže tri uvodne studije – prvu o rukopisima statuta i njihovim lingvističkim značajkama, drugu o srednjovjekovnoj i ranonovovjekovnoj povijesti zajednice o kojoj se radi, treću o povijesno-pravnim aspektima statuta – objavljene na hrvatskom i talijanskom jeziku te digitalnu reprodukciju najstarijeg sačuvanog rukopisa na kojemu se temelji transkripcija. Godine 2010., urednik serije postaje Neven Budak i izdavačka kuća Humaniora iz Zagreba od tada postaje suizdavač. Upravo zahvaljujući Humaniori i Istarskoj županiji su cjeloviti svesci serije Kolana od statuti dostupni za direktno preuzimanje putem mrežne stranice projekta FIM i to potpuno besplatno!

Statut Dvigrada (početak XV. stoljeća)

Statuta Communis Duorum CastrorumStatut Dvigradske općine, priredili Nella Lonza i Jakov Jelinčić, uvodne studije pisali Jakov Jelinčić, Slaven Bertoša iNella Lonza, Kolana od statuti / Collana degli statuti 1 (Kanfanar–Canfanaro: Državni arhiv u Pazinu, 2007)

Statut Vodnjana (1492)

Vodnjanski statut / Statuto di Dignano, priredili Nella Lonza i Jakov Jelinčić, uvodne studije pisali Jakov Jelinčić, Miroslav Bertoša i Nella Lonza, Kolana od statuti / Collana degli statuti 2 (Vodnjan–Dignano: Grad Vodnjan – Città di Dignano, Državni arhiv u Pazinu, Humaniora i Leykam, 2010)

Statut Novigrada (1402)

Novigradski statut / Statuto di Cittanova, priredili Nella Lonza i Jakov Jelinčić, uvodne studije pisali Jakov Jelinčić, Miroslav Bertoša i Nella Lonza, Kolana od statuti / Collana degli statuti 3/1 (Novigrad–Cittanova: Grad Novigrad – Città di Cittanova i Humaniora, 2014)

 

Sažeci propisa Novigradske komune od 1481. do 1794 koje je sredinom XVIII. stoljeća sastavio Bartolamio Rigo objavljeni su kao dodatak novigradskom statutu iz XV. stoljeća kao poseban svezak u seriji Kolana od statuti.

 

Bortolamio Rigo, Sažeci propisa Novigradske općine 1481. – 1794. / Compendio delle leggi del Comune di Cittanova dal 1481 al 1794, priredio Jakov Jelinčić, Kolana od statuti / Collana degli statuti 3/2 (Novigrad–Cittanova: Grad Novigrad – Città di Cittanova, Državni arhiv u Pazinu, Humaniora i Leykam, 2010)

Statut Buzeta (1435)

Buzetski statut / Statuto di Pinguente, priredili Nella Lonza i Branka Poropat, uvodne studije pisali Branka Poropat, Josip Banić i Nella Lonza, Kolana od statuti / Collana degli statuti 4 (Buzet–Pinguente: Grad Buzet – Città di Pinguente i Humaniora, 2017)

Statut Umaga (1528)

Umaški statut / Statuto di Umago, priredili Nella Lonza i Jakov Jelinčić, uvodne studije pisali Jakov Jelinčić, Rino Cigui i Nella Lonza, Kolana od statuti / Collana degli statuti 5 (Umag–Umago: Grad Umag – Città di Umago i Humaniora, 2019)

Statut Buja (1427)

Objavu ovog statuta trenutno pripremaju Josip Banić i Nella Lonza kao 6. svezak serije Kolana, uvodne studije pišu Jakov Jelinčić, Josip Banić i Nella Lonza.