Separati

Dobrodošli na odjeljak Separati stranice !

Ovdje možete pronaći različite povijesne izvore od osobite važnosti za istarski srednji vijek dostupne za direktno preuzimanje, bez obzira što su isti također indeksirani u bazi podataka FIM.

Radi se ili o objavama dokumenata koje su izdane putem projekta FIM, ili o edicijama koje su objavili drugi izdavači koji su bili toliko ljubazni da svoje publikacije ponude u digitalnom obliku bazi podataka FIM kako bi ih korisnici mogli preuzeti i konzultirati potpuno besplatno.

Kolana od statuti / Collana degli statuti

Kolana od statuti je serija pokrenuta 2007. godine kroz kolaboraciju Državnog arhiva u Pazinu i Istarske županije – Regione istriana s ciljem (re)publikacija svih postojećih srednjovjekovnih statuta istarskih zajednica u oglednim kritičkim izdanjima zajedno s prijevodima statuta na suvremeni hrvatski jezik. Sve publikacije sadrže tri uvodne studije – prvu o rukopisima statuta i njihovim lingvističkim značajkama, drugu o srednjovjekovnoj i ranonovovjekovnoj povijesti zajednice o kojoj se radi, treću o povijesno-pravnim aspektima statuta – objavljene na hrvatskom i talijanskom jeziku te digitalnu reprodukciju najstarijeg sačuvanog rukopisa na kojemu se temelji transkripcija. Godine 2010., urednik serije postaje Neven Budak i izdavačka kuća Humaniora iz Zagreba od tada postaje suizdavač. Upravo zahvaljujući Humaniori i Istarskoj županiji su cjeloviti svesci serije Kolana od statuti dostupni za direktno preuzimanje putem mrežne stranice projekta FIM i to potpuno besplatno!

Statut Dvigrada (početak XV. stoljeća)

Statuta Communis Duorum CastrorumStatut Dvigradske općine, priredili Nella Lonza i Jakov Jelinčić, uvodne studije pisali Jakov Jelinčić, Slaven Bertoša i Nella Lonza, Kolana od statuti / Collana degli statuti 1 (Kanfanar–Canfanaro: Državni arhiv u Pazinu, 2007)

Statut Vodnjana (1492)

Vodnjanski statut / Statuto di Dignano, priredili Nella Lonza i Jakov Jelinčić, uvodne studije pisali Jakov Jelinčić, Miroslav Bertoša i Nella Lonza, Kolana od statuti / Collana degli statuti 2 (Vodnjan–Dignano: Grad Vodnjan – Città di Dignano, Državni arhiv u Pazinu, Humaniora i Leykam, 2010)

Statut Novigrada (1402)

Novigradski statut / Statuto di Cittanova, priredili Nella Lonza i Jakov Jelinčić, uvodne studije pisali Jakov Jelinčić, Miroslav Bertoša i Nella Lonza, Kolana od statuti / Collana degli statuti 3/1 (Novigrad–Cittanova: Grad Novigrad – Città di Cittanova i Humaniora, 2014)

 

Sažeci propisa Novigradske komune od 1481. do 1794 koje je sredinom XVIII. stoljeća sastavio Bartolamio Rigo objavljeni su kao dodatak novigradskom statutu iz XV. stoljeća kao poseban svezak u seriji Kolana od statuti.

 

Bortolamio Rigo, Sažeci propisa Novigradske općine 1481. – 1794. / Compendio delle leggi del Comune di Cittanova dal 1481 al 1794, priredio Jakov Jelinčić, Kolana od statuti / Collana degli statuti 3/2 (Novigrad–Cittanova: Grad Novigrad – Città di Cittanova, Državni arhiv u Pazinu, Humaniora i Leykam, 2010)

Statut Buzeta (1435)

Buzetski statut / Statuto di Pinguente, priredili Nella Lonza i Branka Poropat, uvodne studije pisali Branka Poropat, Josip Banić i Nella Lonza, Kolana od statuti / Collana degli statuti 4 (Buzet–Pinguente: Grad Buzet – Città di Pinguente i Humaniora, 2017)

Statut Umaga (1528)

Umaški statut / Statuto di Umago, priredili Nella Lonza i Jakov Jelinčić, uvodne studije pisali Jakov Jelinčić, Rino Cigui i Nella Lonza, Kolana od statuti / Collana degli statuti 5 (Umag–Umago: Grad Umag – Città di Umago i Humaniora, 2019)

Statut Buja (1427)

Objavu ovog statuta trenutno pripremaju Josip Banić i Nella Lonza kao 6. svezak serije Kolana, uvodne studije pišu Jakov Jelinčić, Josip Banić i Nella Lonza.

Prilozi

Sljedeći prilozi objavljuju se samo u digitalnom obliku iz različitih razloga, ponajviše zbog ograničenog prostora koji se daje autorima određenih publikacija. Stoga su priređeni i objavljeni ovdje u digitalnom formatu s namjenom da se koriste zajedno s pripadajućim studijama.

Josip Banić, "Irato animo: Performing Anger in Late Medieval Istria," in Emotio, affectus, sensus…: Emocije na jadranskom prostoru: Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa 9. istarski povijesni biennale, Poreč – Parenzo, 23.–25. svibnja, 2019., ur. Marija Mogorović Crljenko i Elena Uljančić (Poreč: Zavičajni muzej poreštine – Museo del territorio parentino, 2021), Appendix 1: Critical editions of the judicial transcripts of selected case-studies, I-LXI.